ANSEDEL 476 Kierstin Ersdotter *1693
476 Kierstin Ersdotter
*1693
†1769-02-23 Strängnäs

   Fam:
    Vigsel: 1731-10-22 Strängnäs

ingen kände till släkt eller arvingar v bou. En skrift finns utan underdskrift där KiE kallas moster.
fadder 1731 för JacPSiöberg, 1740 för AbHu-n
Anarkiv 8.0 2018-05-04