ANSEDEL 135 Erich Pehrsson *1681
135 Erich Pehrsson
*1681
†1757-01-08 Strängnäs

   Fam:
    Vigsel: 1711-11-24 Strängnäs

      1: 4701 Oloff *1716-05-02 Strängnäs
      2: 5160 Catharina *1721-08-19 Strängnäs
      3: 136 Petrus *1722-10-22 Strängnäs
   Fam:
    Vigsel: 1731-10-22 Strängnäs

arvingar: sy KP + måg sold PLunman, sy avl AaP:s mågar JaAmbiörsson o JaW. Sålt gården t borg Lenströms änka.
fadder 1721 för AHolm, 1722 för CWestring, 1738 för AEFris, 1748 för EJ
Anarkiv 8.0 2018-05-04