ANSEDEL 4682 Magdalena Klerck *cirka 1670
4682 Magdalena Klerck
*cirka 1670


   Fam:

      1: 6220 Gabriel *1697-08-31 Strängnäs
      2: 963 Margeta *1702-06-15 Strängnäs

fadder 1706 för PJa Wv, 1711 för SamFabritius (pr-in)
Anarkiv 8.0 2018-05-04