ANSEDEL 4091 Johannes Sundelius *cirka 1650
4091 Johannes Sundelius
*cirka 1650


   Fam:

      1: 6220 Gabriel *1697-08-31 Strängnäs
      2: 963 Margeta *1702-06-15 Strängnäs

RR 1709 17/9 lekt JaSundelius innehar Malmenii gd, inventerades. Beskrivningen omfattar 6 sidor.
fadder 1711 för SamFabritius (prost)
Anarkiv 8.0 2018-05-04