ANSEDEL 30 Margeta Hindricksdotter Lenberg *1681-05-29 Strängnäs
30 Margeta Hindricksdotter Lenberg
*1681-05-29 Strängnäs
†1744-10 Strängnäs S om Långg

Far: 47 Hindrick Matzson *cirka 1650 Nordingrå
Mor: 48 Margeta Jonsdotter *cirka 1660
      Vigsel:

   Fam:
    Vigsel: 1704-01-06 Strängnäs
   Fam:
    Vigsel: 1711-12-17 Strängnäs

      1: 173 Lars *1713-08-09 Strängnäs

fadder 1699 för EO, 1700 för mj på L Eksåg AE, BtWinter Långg, 1702 för NL, EA, 1703 för JaJac, 1709 för LHi (GaO:s ä), 1713 för BGmB, 1716 för AO Skolb, 1721 för PJaGrstr, 1731 för JaGierss
Anarkiv 8.0 2018-05-04