ANSEDEL 279 Erland Ekberg *cirka 1700
279 Erland Ekberg
*cirka 1700
†1741 Strängnäs

   Fam:
   Fam:
    Vigsel: 1734-08-01 Strängnäs

      1: 1089 Lisken *1735-05-30 Strängnäs
      2: 1114 Margareta *1737-03-26 Strängnäs
      3: 280 Carl *1738-09-15 Strängnäs
      4: 5766 Erland *1741-06-01 Strängnäs

barnens förm koll Bt Lang, knappm fr Sthlm ArHöök
fadder 1721 för MarMi, MJa, 1722 för EP Långg, 1728 för AOmnb, 1730 för NBerlin, 1733 för JaHalling, 1735 för MSvEdstr, 1740 för NListr (kl Ekenberg)
Anarkiv 8.0 2018-05-04