ANSEDEL 278 Anna Larsdotter Hessellberg *1710
278 Anna Larsdotter Hessellberg
*1710
†före 1757 Strängnäs

   Fam:
    Vigsel: 1734-08-01 Strängnäs

      1: 1089 Lisken *1735-05-30 Strängnäs
      2: 1114 Margareta *1737-03-26 Strängnäs
      3: 280 Carl *1738-09-15 Strängnäs
      4: 5766 Erland *1741-06-01 Strängnäs
   Fam:
    Vigsel: 1742-11-21 Strängnäs

      5: 5863 Sara Elisabeth *1743-08-20 Strängnäs
      6: 3105 Eva *1745-12-28 Strängnäs
      7: 3296 Carl *cirka 1747
      8: 6338 Anna M *1748-04-18 Strängnäs
      9: 6498 Adam *1751-06-10 Strängnäs

fadder 1735 för HB, 1736 för JaJa, 1738 för SvBrockm, 1739 för JacNdstr, JaGrstr, JaSugr, 1745 för IsNnd, 1746 för NNn, 1747 för TobHagm
Anarkiv 8.0 2018-05-04