ANSEDEL 2305 Kerstin Hansdotter *cirka 1655
2305 Kerstin Hansdotter
*cirka 1655


   Fam:
    Vigsel: 1680-04-18 Strängnäs

      1: 2016 Brijta *1680-09-05 Strängnäs
      2: 1547 Erick *1690-01-15 Strängnäs

Anarkiv 8.0 2018-05-04