ANSEDEL 1546 Peder Bengtsson *cirka 1655
1546 Peder Bengtsson
*cirka 1655


   Fam:
    Vigsel: 1680-04-18 Strängnäs

      1: 2016 Brijta *1680-09-05 Strängnäs
      2: 1547 Erick *1690-01-15 Strängnäs
   Fam:
    Vigsel: 1686-09-26 Strängnäs

Anarkiv 8.0 2018-05-04