ANSEDEL 2295 Margareta Danielsdotter *cirka 1665
2295 Margareta Danielsdotter
*cirka 1665
†1733-11-06

   Fam:

      1: 1552 Sara *1690-03-08 Strängnäs
      2: 1598 Johan *1691-07-27 Strängnäs
      3: 2511 Gabrill *1693-05-19 Strängnäs
      4: 2600 Erik *1695-12-10 Strängnäs
      5: 2623 Brita *1696-12-20 Strängnäs
      6: 1099 Daniel *1698-06-27 Strängnäs
      7: 3125 Johan *1699-12 Strängnäs
      8: 709 Margareta *1701-08-12 Strängnäs
      9: 4579 Erich *1703-02-29 Strängnäs
      10: 3378 Lars *1704-04-27 Strängnäs
      11: 3377 Per *cirka 1705

fadder 1695 för ONDant, OJa, 1708 för JaL Wv, 1728 för JaBergrahm (rådm EBergrahms ä), 1729 för DBergram (d:o)
Anarkiv 8.0 2018-05-04