ANSEDEL 1551 Erick Johansson Bergram *cirka 1650
1551 Erick Johansson Bergram
*cirka 1650
†1726-08-29

   Fam:
    Vigsel: 1679-10-26 Strängnäs

      1: 2022 Johan *1680-11-04 Strängnäs
   Fam:

      2: 1552 Sara *1690-03-08 Strängnäs
      3: 1598 Johan *1691-07-27 Strängnäs
      4: 2511 Gabrill *1693-05-19 Strängnäs
      5: 2600 Erik *1695-12-10 Strängnäs
      6: 2623 Brita *1696-12-20 Strängnäs
      7: 1099 Daniel *1698-06-27 Strängnäs
      8: 3125 Johan *1699-12 Strängnäs
      9: 709 Margareta *1701-08-12 Strängnäs
      10: 4579 Erich *1703-02-29 Strängnäs
      11: 3378 Lars *1704-04-27 Strängnäs
      12: 3377 Per *cirka 1705

RR 1697 6/3 köpt bokh Palms gd, RR 1697 16/9 kvittens på gårdpen:r t MgStMaiman
fadder 1712 för sm ONm, 1718 för PJa Långg, 1721 för DBergram
Anarkiv 8.0 2018-05-04