ANSEDEL 100 Dordea Eriksdotter *cirka 1670 Grundsunda
100 Dordea Eriksdotter
*cirka 1670 Grundsunda Fanby
†1709-05 Grundsunda Finna

   Fam:
    Vigsel: 1693 Grundsunda

ANTECKNING:
Troligen dotter till Erik Johansson och Segrid Eriksdotter på Fanby 1
Det verkar ej finnas några barn till Dordeå och Johan Hök Persson enligt mantel och är därför troligen barnlösa

AGN1697,30/10,§19:
Johan Pehrsson Höök i Finna kom rör Rätten och så skriftelig som muntelig tillkänna gav och han med sin hustru Dordi Erichsdotter så slutit sin emellan att vilkendera den andra händer att överleva skall njuta all egendomen hava vad namn den hava kan , så att ingenderas arvingar skola hava makt dem om något arv qwälja eller tilltala, och till så mycket större säkerhet i framtiden begärte att detta Testamente som oryggeligt måtte varda PROTOCOLLERAT som skedde IN QUANTUM JURIS till vidare stadfästelse efter någonderas död, då detta TESTAMENTE på Tinget igen oppvisas och PROTOCOLLERAS bör.

DBG1709,21/11,§7:
Samma dag lät Johan Pärsson Höök i Finna inteckna det Testamente som hans hustru Dordi Ericksdotter till honom gjort i livstiden, och han henne RECIPROCE d. 1 November 1697, på det sättet, att vilkendera den andra händer överleva skall njuta all egendomen, hava vad namn den hava kan, så att ingederas arvingar skola hava makt den om något arv att kvälja och tilltala, efter berörde hans hustru i Nästledne maj månad genom döden är avgången, på detsamma Testamente må vinna laga kraft, om ingen det i laga tid skäligen kan återdriva.
Anarkiv 8.0 2018-05-04