Ansedel  
666 Petrus Melander
*cirka 1880


669 Johan Daniel Melander
*1907-06-17 Nora Rossvik


668 Kristina Rosenholm
*cirka 1880

Anarkiv 8.0 2015-06-20