Ansedel  
5622 Krypner
*cirka 1720


5623 Dödfödd son Krypner
*1756-02-12 Nora Sandö
†1756-02-12 Nora Sandö
Anarkiv 8.0 2015-06-20