Ansedel  


3975 Dahlberg

3974 Eric Ersson Dahlberg
*cirka 1780


4028 Daniel Dahlberg
*1811-01-15


4026 Märta Olsdotter
*cirka 1790

Anarkiv 8.0 2015-06-20