Antavla  
824 Olof Persson
*1728-05-26 Nordmaling Nyåker
†1789-01-21 Nordmaling Nyåker
   Fam:
    Vigsel: 1751-02-03 Nordmaling

      1: 810 Erik *1752-01-15 Nordmaling
      2: 811 Per *1753-04-01 Nordmaling
      3: 812 Tobias *1754-09-05 Nordmaling
      4: 813 Margareta *1756-11-05 Nordmaling
      5: 814 Anna *1757-02-17 Nordmaling
      6: 815 Tobias *1759-08-22 Nordmaling
      7: 816 Margareta *1761-02-05 Nordmaling
      8: 817 Catarina *1762-05-04 Nordmaling
      9: 818 Maria *1763-08-27 Nordmaling
      10: 819 Catarina *1766-03-29 Nordmaling
      11: 820 Olof *1767-08-20 Nordmaling
      12: 821 Magdalena *1768-09-28 Nordmaling
      13: 809 Olof *1770-02-17 Nordmaling
      14: 822 Anders *1771-08-14 Nordmaling
      15: 823 Maria Cristina *1777-06-01 Nordmaling

DÖDSRUNA:
Olof Persson i Nyåker, född år 1728 den 26 Maj. Dess föräldrar fadern bonden Per Mattsson, moder hustru Anna Olsdotter från Järnäs. I unga åren tjänte han väl ...i prestegården i 3 år. Gifte sig 1751 den 3 Februari med avlidne bonden Eric Mårtenssons änka i Gräsmyr, Catharina Tobiedotter med vilken han haft 18 barn och leva av dessa 2 söner och 5 döttrar 7 år uppehöll han sig i Hummelholm men sen flyttade till sin födsloort Nyåker. Förde ett stilla och kristligt leverne, hade merendels god hälsa men fick hosta och svullnad i halsen. Begravd den 1 februaria dess liv varade 60 år 28 v.

AGN1754,18/3,§10:
  Som någon tvist sig yppat emellan Zakris Andersson och Olof Pärsson i Hummelholm, så hava de den 16. innevarande år och månad, delningen i åker och äng angående på det sättet överenskommit, att Olof Pärsson uppå främre åkren begynner på norre ändan och Zakris Andersson -- var tredje Teg på överåkren begynner Zakris Andersson på norra ändan och behåller således var tredje teg, tegfallet igenom. Västeråkren skola de på bekvämt sätt jämka efter skatten. Väster- och Östergärdan av nyverken tillhörer Zakris Andersson som ock tillkommer av ängen ytterst och innerst ladan uti Krangen. Djupmyran och Djupmyrbacken uti Löksmyran, Stormyrrået och Starröningen uti Torrmyran överst och framre ladan. En lada uti Stafwermyran och Latjärnan. Magmyran tillkommer Zakris Andersson en tredjedel och Kallmyrröningen skola de bägge till hälften vardera. Vad gården angår lova desse grannar, att bygga på bekvämligaste sättet, och skall Olof Pärsson flytta framom vägen, men Zakris Andersson behålla gamla gårdstomten. Vilket allt ingen av dem klandra bör vid 50 daler Smts vite, som således till säkerhet i domboken intogs.
Anarkiv 8.0 2015-06-20