Antavla  
674 Jan Olof Leonard Karlsson
*1969-10-21 Nora


Far: 670 Erik Oskar Karlsson *1920-07-23 Edsele
Mor: 671 Siri Evelina *1925-01-12 Nora


Anarkiv 8.0 2015-06-20