Antavla  
6309 Karin Maj - Lis Dagny Lindahl
*1923-06-24 Bjärtrå


Far: 6304 Karl Lindahl *1885-02-03 Skorped
Mor: 6305 Hulda Katarina Boman *1889-04-08 Boteå


Anarkiv 8.0 2015-06-20