Antavla  
5753 Hindrik Jonsson
*1742

   Fam:

      1: 5755 Catharina *1789

Anarkiv 8.0 2015-06-20