Antavla  
492 Bylund
*cirka 1900

   Fam:

      1: 493 Ove Vilhelm *1935-01-11 Nora

Anarkiv 8.0 2015-06-20