Antavla  
4319 Måns Grelsson
*cirka 1565 Nora Hornön 1
† Nora Hornö 1
   Fam:

      1: 4318 Grels *cirka 1595 Nora

Db 1648 2/6 16.
Nämnden avdömde det Anders Olufsson i Biörååss skall bekomma fastebrev oppå - 5 ½ sädland Jord ibidem som han av Måns Grelsson i Hoonön för - 10. daler Silf. M.t vart Sädl: köpt haver. Och haver samma jordeköp uti - 28. års tid ståndit i oppbud var oppå bem:te Måns Greelssons Son Greelz Månsson tillstår som sagt är att givas fastebrev.

Anarkiv 8.0 2015-06-20