Antavla  
4315 Helena Grelsdotter
*cirka 1635 Nora Hornön 1
†1715 Nora Skullersta

Far: 4318 Grels Månsson *cirka 1595 Nora
Mor: 4320 Margareta Erichsdotter *cirka 1615 Nora

   Fam:

      1: 4304 Karin *1656 Nora
      2: 4303 Margeta *1661 Nora
      3: 4305 Malin *cirka 1660 Nora
      4: 4306 NN *cirka 1673 Nora
      5: 4307 Brita *cirka 1680 Nora

Db 1694 12/3 37.
Uti saken emellan Erich Johansson och Christopher Pehrsson i Nylandh på den ena sidan kärande och Sal: Elias Clemmetssons änka h. Elin i Skullersta genom Mågen Pehr Matsson i Strinne på andra sidan svarande angående stakalägens nyttjande under byn efter skatten och dess inlösen av utbysmän, var detta Rättens dom.
Det påstår väl Christopher Pehrsson i Nylandh med Erich Johansson att stake gårdarna såsom en lägenhet under byn måtte nyttjas efter vars och ens skatt uti själva byn och utbysmän utlösas. Men som dessa Stakegårdar finnas vara införde med sin särdeles skatte Taxa i i skatteby kan icke allena för Nyland utom och för Skullersta och h. Elin i Skullersta med fasta av år 1675 bevisa till huru stor del hon uti dem rådande är, Alltså kan henne sådant intet betagas, utan må hon få hädanefter som härtill samma andelar tillhopa med Erich Johansson i Nylandh efter accord och slut nyttja och bruka i förmågo av berörde Härads fasta.

Anarkiv 8.0 2015-06-20