Antavla  
4289 Erik Persson
*1664 Nora Bölesta 2
†1741-03-08 Nora Bölesta

Far: 4291 Per Månsson *cirka 1620 Nora
Mor: 4296 Anna Persdotter *cirka 1625


Db 1694 11/3 25.
Pehr Månsson i Bölestad kom för Rätten med trenne sina söner Pehr, Jon, Erich och begärade att de genom lott måtte skilda varda om besittningen av hemmanet i Bölestadh bestående av 8 1/5 sel i Skatt efter hans dagar, på det han må hava någon viss att sig stödja vid i sin ålderdom. Vilket honom beviljades, och sedan Bördsrätten satt--- --- 6 Rdaler på vardera brodren som kommer att avträda, togs lotten som föll på Erich Persson att emottaga hemmanet och det besitta efter föräldrarnas dagar samt sin syskon utlösa. Fördenskull för det lotten fäster det han fångit efter det - 14. Cap: Ärvda B: ll: ty dömes sådant fast att stå vid domkvals plikt för den som sådant vidare åtalar och ändå stå som nu gjort är.
Anarkiv 8.0 2015-06-20