Antavla  
4256 Nils Jonsson
*cirka 1615 Nora Klocke 1


Far: 4114 Jon Persson *cirka 1590 Nora
Mor:

   Fam:

      1: 4255 Erich *cirka 1670 Nora
      2: 4250 Måns *1648 Nora
      3: 4251 Margeta *1652 Nora
      4: 4252 Märeta *1659
      5: 4253 Jon *1662 Nora
      6: 4254 Nils *1664 Nora

Db 1676 13/3 27.
Dato inlade i Rätten Nils Joensson i Klocke en köpeskrift daterat d: - 14. hujus 1676, därutinnan förmäles hurusom han sin broders och systrars rätta arvejord inköpt haver, sålunda att han av brodern Johan Jonsson har köpt 2 sel jord à - 10. daler Smt selandet, gårdeparten därefter för för 35. daler kmt och uti ett knektestånd 4. daler kmt, item av sin svåger Joen Nilsson i Yttereedh Ett sel jord à 10 daler Smt, gårdeparten för 17 ½ daler kmt och uti knekteståndet 2 daler kmt, Av Svågern Nils Nilsson i Skallsta Ett sel jord à 10 daler Smt och gårdeparten för 17 ½ daler kmt och uti knekteståndet - 2. daler kmt, så ock av sin tredje svåger Johan Nilsson i Byy och Skough Socken Ett sel jord à 10 daler selandet gårdeparten för 17 ½ daler kmt samt uti knekteståndet 2 daler kmt. Och såsom de syskone till fullo nöje voro betalte och ingen därpå klandrade, fördenskull dömdes desse köp fasta och giltige att stå och därpå stadfästelsebrev givas, alldenstund köparen närmaste bördeman är.

Anarkiv 8.0 2015-06-20