Antavla  
4121 Anders Mårtensson
*cirka 1610


Far: 4123 Mårten Christophersson *cirka 1570 Skog (Y)
Mor:


Db 1647 3/5 3.
Anders Mårtensson i Sandh uti Skough Socken och hans hustro Chierstin Pedersdotter som äre barnlöst folk hava testamenterat varandra deras avlingegods både löst och fast att behålla den som av dem längst lever.
Res: Rätten erkänner det efter lag stadfästes med TESTAMENTSBREV och efter föresk:ne personers död skiftas ägodelarna till deras arvingar som därtill rättmätige vara kunna.

Skog 1675 4/3 s. 155
Oppå Anders Mårtensson i Sand witnade eftersk:ne barn sedt honom i Blåkulla:
1. Mats i Ro witnade först fick see Anders Mårtensson om korssmesso och sedan hwar natt, suttit i högsätet i Blåkulla.
2. Nils Nilsson i Alderskog sedt honom några gånger i sommars sittia stilla wid bordet.
3. Margareta på Kyrkobordet sedt honom äta och dricka.
4. Jon i Alderskog sedt honom b...ta(?) sig in på bordet, ätit och druckit.
------------------------------------------

Db 1650 17/11
A Anders Mårtensson i San i Skog S: för svarslöst emot Länsman Oluff Jonsson i Nordwijk
Sak - 3. marker till treskiftes

Db 1646 7/9 2.
Anders Mårtensson i Sandh i Skough Socken kärar till Peder Jonsson i Biöråhs i Nora Socken haver låtit --- Rovor --- för sig och sin granne Per Larsson.
Res: Päder Jonsson skall giva Anders Mårtensson - 1 Tunna Rovor igen och Päders granne Anders Olufsson skall giva Anders Mårtenssons granne Peder Hansson - 1 Tunna rovor. Och skall Peder Jonsson vara för---t att föra sig skickelig emot sina kvinnor och Socknemän så framt han icke skall lagliga plikta därför.

Anarkiv 8.0 2015-06-20