Antavla  
4120 Nils Mårtensson
*cirka 1600 Skog Fantskog


Far: 4123 Mårten Christophersson *cirka 1570 Skog (Y)
Mor:


Db 1644 11/12 22.
Marchus Månss i Roo lovade - 8/4 tunna och Nils Mårthensson i Fanskough lovade - ¼ tunna Råg, Leutnanten Manhaftig Samuel Nilsson till vedergällning för den rågsved som deras hästar hava gjort på hans rågsved, och den råg som på svedan var behållen, skall Leutenanten ock behålla.

Db 1649 6/4 3.
Anders Joensson i Nylandh uti Skough Socken, Olof Pärsson i Nylandh i Nora Socken, Peder Larsson i Lungwich och Olof Håkansson i Jerrestadh och Biertrådh Socken äre nämde att nu Åtta dagar för Walborgsmässo komma tillstädes i Fanskogh hos Nils Mårthensson och göra om viss Räkning emellan honom och hans medarvingar, både om lösa och fasta ägor, och så beställa att var och en bekommer vad som de äro berättigade till.

Db 1661 11/11 6.
Det jordeköp emellan Nils Mårthensson i Fanskogh och Erik Nilsson ibidem, oppböds tredje gången.

Db 1662 10/6 11.
Pedher Jönsson i Mälandh uppböd första gången någon hus och jord i Fanskogh som Nils Mårthensson ibidem honom sålt haver.

Db 1653 12/8 14.
Peder Jönsson i Mälandh uppböd andra gången någon jord i Fanskogh, som han av Nils Mårthensson i be:te Fanskogh köpt haver.

Db 1664 2/4 9.
Pedher Joensson i Mälandh oppböd andra gången någon Jord i Fanskough, som han av Nils Mårthensson i bem:te Fanskough köpt haver.

Db 1665 10/10 9.
Nämnden avsade, fastebrev till Peder Jöensson i Mäland givas på den hus och jord som han av Nils Mårtensson i Fanskogh och där liggandes köpt haver helst emedan rätte bördemannen Johan Johansson i Klocke med sin hustro icke hava aktat Laga oppbjudningstiden när som Erich Nilsson ifrån Skalstadh haver låtit sin köpeskrift på samma hus och jord trenne gånger oppbjuda utan han Johan /: efter åtskillige av Nämnden betygade, besynnerlig Joen Olofsson i Nyland och Erich Olofsson i Rosswijk :/ vedersagt bem:te jord när som tredje M---nen utskrevs, lika så är skett sedan Peder Jöensson trädde till samma köp, icke laga tiden i akt tagit.

Anarkiv 8.0 2015-06-20