ANSEDEL 972 Johan Hellgesson *cirka 1660
972 Johan Hellgesson
*cirka 1660


   Fam:
    Vigsel: 1687-11-08 Strängnäs

      1: 1026 Anna *1691-10-15 Strängnäs

fadder 1690 för PA
Anarkiv 8.0 2018-05-04