ANSEDEL 950 Christina Lundberg *cirka 1710
950 Christina Lundberg
*cirka 1710


   Fam:

      1: 5634 Johannes *1737-09-15 Strängnäs

fadder 1752 för EWestring (hChrLub)
Anarkiv 8.0 2018-05-04