ANSEDEL 947 Erich Andersson *cirka 1670
947 Erich Andersson
*cirka 1670
†1710 Strängnäs Västerviken

   Fam:
   3072 *cirka 1670

      1: 948 Brigitta *1702-11-15 Strängnäs

RR 1699 16/3 sålt gården på Hällen t OFrijs, u 1 g. RR 1704 20/10 EANordman lånat 100 dlr kmt av framl SvIsb 15/6 1697,
fadder 1692 för ON (v torget), 1698 för MåM
Anarkiv 8.0 2018-05-04