ANSEDEL 94 Jonas Håkansson *cirka 1650 Grundsunda
94 Jonas Håkansson
*cirka 1650 Grundsunda Skede 3
†1690-10-15 Strängnäs Västerviken

   Fam:
   95 Olofsdotter *cirka 1660 Grundsunda

      1: 569 Helena *1677-01-14 Strängnäs
      2: 573 Lisken *cirka 1677 Strängnäs
      3: 574 Maria *1680-12-27 Strängnäs
      4: 575 Kirstin *1683-01-06 Strängnäs
      5: 1008 Jon *1686-04-17 Strängnäs
      6: 1009 Karin *1686-04-17 Strängnäs
      7: 576 Joen *1688-03-22
      8: 568 Olof *1690-09-30 Strängnäs

AGN1698,22/2,§41:
Hans Olofsson i Sund såsom förmyndare för Jon Håkanssons i Strängnäs barn fordrade räkenskap av Nils Håkanssons i Skede änka hustru Margeta Olsdotter för barnens efter farfadern som slöts dem emellan sålunda
Efter föregående slut blir Nils Håkanssons änka hustru Margeta med sine barn skyldig till Jon Håkansson 39 daler 12 öre Kopp.Mt, som hustru Margeta dömmes till dem att betala.

AGN1698,22/2,§43
Hans Olofsson i Sund oppgav hurusom brodren Olof Olsson Sundman är honom skyldig 120 daler efter dess klara förskrivningar som han PROTOCOLLERA låtit på Tinget den 10 februari 1696, därhos att han till sin broders Jonn Håkanssons barn skyldig är 80 daler 14 öre kmt efter Strängnäs Stads Notariens Attest jämväl till Skutbyggarne Olof Olofsson i Öden och Johan Olofsson i Könsa efter vunnen dom den 3. Novembris 1697 30 daler 16 öre Kopp.Mt. men som hans egendom intet högre sig bestiger än till 92 daler kmt så påstår Hans Olofsson, att CREDITORERNE måtte brista PROPORTIONALITER. Och Alldenstund desse oppgivne Olof Olofsson Sundmans CREDITORER synes vara av lika CONDITION och villkor, ty prövas för skäligt att de ock få brista, så av Marck som av Marck betalningen efter egendomen intet räcker till allas fulla betalning och sådant i förmågo av det 22 Cap: Ärvdab: ll:

Anarkiv 8.0 2018-05-04