ANSEDEL 922 Anders Ersson Hässling *cirka 1660
922 Anders Ersson Hässling
*cirka 1660
†1708 Strängnäs Munkbacken

   Fam:
    Vigsel: 1685-10-04 Strängnäs

      1: 3481 Kerstin *cirka 1685
      2: 1441 Erick *1686-08-25 Strängnäs
      3: 1593 Johan *1691-04-18 Strängnäs
      4: 2629 Erich *1697-01-28 Strängnäs
      5: 923 Annicka *1699-11-29 Strängnäs
      6: 2714 Catharina *1700-01-24 Strängnäs

RR 1707 12/12 hustruns styvmoder vittnade att det var allmänt bekant att EAHessling för hennes elaka lefwerne A:o 1706 om wåhren gaf sig till Stadzens båtsman och då han skulle marschera af till Carlscrona warit hoos sin swärfader och styfswärmoder att taga afskedh kom hon drucken efter osv. RR 1708 9/3 givit sig till båtsman v 4:e rotan för fattigdom, gäldbundenhet samt annan tryckande olägenhet kommit överens med JaEHielte att sälja gården för 305 dlr kmt.
Anarkiv 8.0 2018-05-04