ANSEDEL 919 Erich Berg *cirka 1675
919 Erich Berg
*cirka 1675


   Fam:

      1: 313 Anders *1705-03-30 Strängnäs

fadder 1702 för AE (hattm-ges)
Anarkiv 8.0 2018-05-04