ANSEDEL 868 Mats Jansson *cirka 1720
868 Mats Jansson
*cirka 1720


   Fam:
    Vigsel: 1746-06-25 Strängnäs

      1: 5846 Annika *1746-09-21 Strängnäs

hospitalsdr 1746
fadder 1746: pMäJa
Anarkiv 8.0 2018-05-04