ANSEDEL 848 Johan Brottman *1703
848 Johan Brottman
*1703


   Fam:
    Vigsel: 1748-12-27 Strängnäs

      1: 3815 Lisa Cajsa *1749-10-04 Strängnäs
      2: 6574 Johannes *1752-06-25 Strängnäs

t Sthlm 1769 13/8
fadder 1759 för AAspengren
faddrar 1763 för JaFernblad
Anarkiv 8.0 2018-05-04