ANSEDEL 823 Eric Westring *1702
823 Eric Westring
*1702


   Fam:

      1: 5386 Anders *1728-06-11 Strängnäs
   Fam:
    Vigsel: 1744-06-26 Strängnäs

      2: 5929 Sara Caisa *1745-03-08 Strängnäs
      3: 4264 dtr *1747-09-30 Strängnäs
      4: 6442 Maria *1750-03-25 Strängnäs
      5: 6577 Eric *1753-02-14 Strängnäs
      6: 6755 Anders *1756-02-07 Strängnäs
   Fam:
    Vigsel: 1759-03-25 Strängnäs

      7: 6897 Christina *1759-01-20 Strängnäs
      8: 6988 Margareta *1760-09-03 Strängnäs
      9: 7082 Christian *1762-04-09 Strängnäs
      10: 7129 Anna *1763-05-20 Strängnäs

gardeskarl 1728
fadder 1750 för NBillstr
faddrar 1763: b EE, tp EJ, hAaA, hKiP, alla fr Eldsund
Anarkiv 8.0 2018-05-04