ANSEDEL 813 Carin Maria Jacobsdotter Björckgren *1705
813 Carin Maria Jacobsdotter Björckgren
*1705


   Fam:

      1: 815 Stina *1734
      2: 5589 Erich *1736-01-03 Strängnäs
      3: 816 Maria *1738-06-29 Strängnäs
      4: 817 Anders *1744-10-23 Strängnäs
      5: 6489 Hedvig *1751-04-06 Strängnäs

fadder 1739 för EHedengran, 1745 för EJulin (AÖmans h), 1746 för OKbk, 1748 för EJ, 1755 för EHumk, 1757 för JacLenstr, 1758 för LHagstr, 1761 för PÅkmk, 1762 för PHagstr
Anarkiv 8.0 2018-05-04