ANSEDEL 8044 Rebecka Hedenfors *1690
8044 Rebecka Hedenfors
*1690


   Fam:

      1: 3674 Elsa Maria *1720 Västerås
      2: 6276 Rebecca Charlotta *cirka 1720 (Västerås)

dtr t Elsa Maria Angerstein
Anarkiv 8.0 2018-05-04