ANSEDEL 8022 Margaretha Andersdotter *cirka 1685 Hed (U)
8022 Margaretha Andersdotter
*cirka 1685 Hed (U) BergshagenRR 1708 31712 fött oä barn 3 veckor före jul och anklagar hosp-dr DA att vara fader (under äktenskapslöfte). Vittne hElis i Uppsala skulle efterhöras. RR 1710 15/5 ML:s hSusL skulle företräda MgA under dess antagna ammetienst i Sthlm, svarade, dertill ej kunna förtiga, det hon i fiohl warit Margaretas ährende åth Kiöping till en skp där ben:d LStrengbohm som haft säd åt henne att föryttra, har samma Stregbohm för henne berättat att Margareta även för skall ha warit besufwen af en bergsmans sohn, ej långt från Kiöping, ocjh att det oächta barn hon ned honom aflat, skulel wara hos bem:te bergsman, samt at bem:te Margareta sist tiänt hos en g:l rådman i Kiping som hon inte minns namnet på. Rätten skriver brev till magistraten i Köping för att bekräfta berättelsen av skepparen och rådmannen.
Anarkiv 8.0 2018-05-04