ANSEDEL 7905 Carl Hindrichsson *cirka 1665
7905 Carl Hindrichsson
*cirka 1665
†före 1707

   Fam:
   2433 nn *cirka 1665

RR 1707 2/9 sal rådm OA skyldig 200 dlr enl obligation dat 1689 16/6
Anarkiv 8.0 2018-05-04