ANSEDEL 7803 Olof Frijs *cirka 1660
7803 Olof Frijs
*cirka 1660
†1717

   Fam:

      1: 4928 Cherstin *cirka 1690

RR 1700 16/3: u 1 g EA:s gd på Hällen som OFrijs köpt för 150 dlr kmt
Anarkiv 8.0 2018-05-04