ANSEDEL 778 Anders Hellström *cirka 1710
778 Anders Hellström
*cirka 1710


   Fam:
    Vigsel: 1745-06-16 Strängnäs

      1: 5972 Lars *1746-02-19 Strängnäs
      2: 6279 Peter *1747-04-24 Strängnäs
      3: 6437 Anna Brita *1750-02-18 Strängnäs
      4: 6612 Anders *1753-06-10 Strängnäs
      5: 6613 Catharina *1753-06-10 Strängnäs
      6: 6703 Sara *1755-02-25 Strängnäs

t Vansö 1744
fadder 1748 för ENybom
Anarkiv 8.0 2018-05-04