ANSEDEL 7700 Mårten Jönsson *cirka 1610
7700 Mårten Jönsson
*cirka 1610
†cirka 1665

   Fam:

      1: 1839 Margreta *cirka 1645

Anarkiv 8.0 2018-05-04