ANSEDEL 769 Olof Carlsson Elving *1695
769 Olof Carlsson Elving
*1695
†1772 Strängnäs Långgatan N

   Fam:
    Vigsel: 1725-10-31 Stockholm

      1: 774 Catharina *1727-02-09 Strängnäs
      2: 781 Maria Stina *1728-07-28 Strängnäs
      3: 782 Anna Brita *1730-12-30 Strängnäs
      4: 1084 Carl Fredrich *1734-08-12 Strängnäs
      5: 1131 Johan Petter *1737-05-29 Strängnäs
      6: 783 Peter *1740 Strängnäs
      7: 784 Olof *1741-10-26 Strängnäs

fadder 1716 för BtHane, 1719 för JaA, 1722 för CEldman, 1724 för PHult, 1726 för LFalk, 1729 för NListr, 1733 för NBerlin, 1734 för OP, 1736 för AÖman, 1740 för JaVstr, 1746 för PMünder, 1760 för EHylting
Anarkiv 8.0 2018-05-04