ANSEDEL 7619 Olof Carlsson *1708
7619 Olof Carlsson
*1708


   Fam:

      1: 7621 Brita *1739

inh fr 65 t 71 enl 1752 års mtl
Anarkiv 8.0 2018-05-04