ANSEDEL 7515 Catharina Siöstedt *1726
7515 Catharina Siöstedt
*1726


   Fam:

      1: 7516 Nils Henric *1768-05-23 Strängnäs
      2: 7517 Christina Margareta *1771-01-31 Strängnäs

Anarkiv 8.0 2018-05-04