ANSEDEL 747 Anders Hellsten *cirka 1680
747 Anders Hellsten
*cirka 1680


Far: 7754 Hellsten *cirka 1650
Mor:
      Vigsel:

   Fam:
    Vigsel: 1707-01-22 Strängnäs

      1: 911 Hans *1706-11-18 Strängnäs
      2: 1164 Maria *1710-03-24 Strängnäs
      3: 3961 Anders *1708-09-12 Strängnäs
      4: 825 Johan *1712-09-12 Strängnäs
      5: 4416 Olof *1714-08-31 Strängnäs
      6: 4980 Carl *1716-02-20 Strängnäs
      7: 402 Nils *1718-04-09 Strängnäs
      8: 4417 Erik *cirka 1720

1709 8/11 Johan Thurings ä som driver stadskällaren och betalar arrende till staden klagar på att grannen tullskr AHlsten i halva tullstugan som står på hennes tomt, håller öppet ett krögeri med öl, brännwijn och slijkt
fadder 1708 för GaM, 1709 för LHi (tullskr), 1713 för EWestring Långg, 1715 för OJö Kgb, AJ Skolb, 1722 för CWestring
faddrar 1716: NFleeman, bokh:s kär fr Länna bruk, j ElisFleeman
Anarkiv 8.0 2018-05-04