ANSEDEL 726 Anders Jönsson *cirka 1680
726 Anders Jönsson
*cirka 1680
†1735-01 Strängnäs Skolbacken

   Fam:
    Vigsel: 1713-10-25 Strängnäs

      1: 4537 Elisabet *1714-07-19 Strängnäs
      2: 5131 Jonas *1720-11-03 Strängnäs

fadder 1720: BA
fadder 1720 för SvBrockman
Anarkiv 8.0 2018-05-04