ANSEDEL 7258 Olof Fogström *cirka 1700
7258 Olof Fogström
*cirka 1700
†före 1765

   Fam:

      1: 7260 Stina *cirka 1735

Anarkiv 8.0 2018-05-04