ANSEDEL 723 Johan Andersson Berg *cirka 1700
723 Johan Andersson Berg
*cirka 1700
†1735-04-28 Strängnäs

   Fam:

      1: 315 Anders *cirka 1720 Strängnäs
      2: 6350 Catharina *cirka 1715

fadder 1733 för DBergram
Anarkiv 8.0 2018-05-04