ANSEDEL 7226 Gustaf Tengman *cirka 1700
7226 Gustaf Tengman
*cirka 1700


   Fam:

      1: 6566 Anna Maria *cirka 1730

t Karhälla, Barva enl 1753 års mtl
Anarkiv 8.0 2018-05-04